truAktiv Talks

Më 16 janar Sbunker vazhdon me serinë e diskutimeve speciale "TruAktiv Talks".