Produksioni Multimedial

Me datën 1 nëntor, hapet thirrja për aplikim në modulin "Produksioni Multimedial"