Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 10 dhjetor organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker, në hapsirat e kinemasë Armata.