Politika dhe Shoqëria

Nga 11 tetori deri më 9 nentor do të organizohet për herën e tretë moduli "Politika dhe shoqëria". Gjatë muajve tetor dhe nentor 2019. Për pesë fundjava intensive, pjesëmarrësit do të takohen për të qenë pjesë e diskutimeve, ligjeratave, dhe debateve të mbajtura në mënyrë interaktive me udhëheqës të prapavijave të ndryshme.