Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Me datën 10 shtator organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker, filmi që do të shfaqet është "A Syrian Love Story" .