Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 4 shtator organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker.