truAktiv Talks

Më 21 shtator Sbunker vazhdon me serinë e diskutimeve speciale "TruAktiv Talks".