truAktiv Summit 2019

Nga 19 deri më 22 shtator do të organizohet për herën e tretë TruAktiv Summit. Rreth 50 pjesëmarrës nga rajone të ndryshme të Kosovës të cilët kanë qenë pjesë e programit këtë vit do të marrin pjesë në ligjërata, punëtori e diskutime të cilat lidhen me organizimin në komunitet.