Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Me 28 qershor, prej orës 20:00, shfaqet filmi “At Home in the World” në kuadër të natës së filmit dhe dhurimit të librave. Filmi do te shfaqet ne haprisën e "Komitetit" në Ferizaj.