Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 18 Qershor organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker.