Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 24 shtator organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker.