Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 22 gusht organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker.