Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 8 gusht organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker.