Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 24 korrik organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker. Filmi "At Home in the World" do të shfaqet në qendren e kulturës në Lipjan.