Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 10 korrik organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker.