Prishtinë: A jeni për...truAktiv?

Sbunker rikthehet me organizimin e vitit të tretë të programit truAktiv. Programi truAktiv zbarkon në Prishtinë në datat 25-28 qershor.