Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 20 maj organizohet nata e filmit "My Escape" dhe dhurimit të librave në Sbunker.