Istog: A jeni për...truAktiv?

Sbunker rikthehet me organizimin e vitit të tretë të programit truAktiv. Programi truAktiv zbarkon në Istog në datat 21-24 maj.