Suharekë: A jeni për...truAktiv?

Sbunker rikthehet me organizimin e vitit të tretë të programit truAktiv. Programi truAktiv zbarkon në Suharekë në datat 7-10 maj.