Podujevë: A jeni për...truAktiv?

Sbunker rikthehet me organizimin e vitit të tretë të programit truAktiv. Programi truAktiv zbarkon në Podujevë në datat 26-29 mars.