TruAktiv - Aktivizmi në Komunitet II

Sbunker do ta zhvilloj për vitin e dytë modulin Aktivizmi në Komunitet të programit TruAktiv. TruAktiv është program alternativ i edukimit që synon avansimin e mendimit kritik dhe qasjeve kritike në të kuptuarit e shoqërisë dhe angazhimit qytetar në komunitet e shoqëri.