TruAktiv - Produksioni Multimedial II

Sbunker në bashkëpunim me Kosovo 2.0 do të mbajn trajnimin për nëntë ditë ku përmes ligjeratave dhe punëtorive me ekspertë të multimedias në Kosovë, 30 pjesëmarrësit e këtij programi, do të prekin tema të cilat do të rrisin ndërgjegjësimin tek njerëzit, si thyerja e stereotipeve gjinore, të drejtat e njeriut dhe prezantimi i një platforme alternative online për artistë të rinj.