TruAktiv Politika dhe Shoqëria 2018

Sbunker do të organizoj modulin Politika dhe Shoqëria II të programit TruAktiv në Prishtinë, gjatë muajve tetor dhe nentor 2018. Për pesë fundjava intensive, pjesëmarrësit do të takohen për të qenë pjesë e diskutimeve, ligjeratave, dhe debateve të mbajtura në mënyrë interaktive me udhëheqës të prapavijave të ndryshme.