Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 27 shkurt organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker. Do të shfaqet filmi "Point and Shoot"