Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 7 shkurt organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker. Do të shfaqet filmi "First to Fall"