Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 23 janar organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker. Do të shfaqet filmi "Bastards"