Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 17 janar organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker. Do të shfaqet filmi "Pervert Park"