Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 21 dhjetor organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker. Do të shfaqet filmi "Soldiers Who Rape"