Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 5 dhjetor organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker. Do të shfaqet filmi "Those Who Said No"