Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 23 nëntor organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker. Do të shfaqet filmi "School Time for Miss Roma".