Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 2 nëntor organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker. Do të shfaqet filmi "Soldier Woman: To See If I'm Smiling".