Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 24 tetor organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker. Do të shfaqet filmi "Race".