Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 10 tetor organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker. Do të shfaqet filmi The Post.