TruAktiv Talks

Më 31 janar Sbunker vazhdon me serinë e diskutimeve speciale "TruAktiv Talks". Do të diskutojmë për aktivizmin e lëvizjes feministe në Kosovë ndër gjenerata me Igballe Rugovën dhe Adelina Tërshani.