TruAktiv Talks

Më 6 dhjetor Sbunker vazhdon me serinë e diskutimeve speciale "TruAktiv Talks". Artane Rizvanolli dhe Alban Zogaj do të diskutojnë rreth raportit të ri krahasues të Bankës Botërore – Indeksin e Kapitalit Njerëzor.