TruAktiv Talks

Më 29 nëntor Sbunker vazhdon me serinë e diskutimeve speciale "TruAktiv Talks". Do të diskutojmë për rëndësinë dhe ndikimin që e ka aktivizmi studentor ku do të flasë Rron Gjinovci.