TruAktiv Talks

Më 21 shtator Sbunker vazhdon me serinë e diskutimeve speciale "TruAktiv Talks". Ligjeruese do të jenë kolektivi artistik HAVEIT