Edicionet

Politika dhe Shoqëria

Sbunker ka organizuar modulin Politika dhe Shoqëria të programit TruAktiv në...

Vazhdo

TruAktiv Pejë - 2017

Sbunker në bashkëpunim me Kosovo 2.0 kanë zhvilluar programin e mendimit kritik...

Vazhdo

TruAktiv Gjakovë - 2017

Sbunker në bashkëpunim me Kosovo 2.0 kanë zhvilluar programin e mendimit kritik...

Vazhdo

TruAktiv Gjilan - 2017

Sbunker në bashkëpunim me Kosovo 2.0 kanë zhvilluar programin e mendimit kritik...

Vazhdo

TruAktiv Prizren - 2017

Sbunker në bashkëpunim me Kosovo 2.0 kanë zhvilluar programin e mendimit kritik...

Vazhdo

TruAktiv Mitrovicë - 2017

Sbunker në bashkëpunim me Kosovo 2.0 kanë zhvilluar programin e mendimit kritik...

Vazhdo

TruAktiv Ferizaj - 2016

Sbunker në bashkëpunim me Kosovo 2.0 kanë zhvilluar programin e mendimit kritik...

Vazhdo

TruAktiv Prishtinë - 2016

Në dhjetor të 2016-ës Sbunker në bashkëpunim me Kosovo 2.0 për...

Vazhdo