Edicionet

truAktiv Prishtinë IV

Sbunker ka zhvilluar vitin e tretë të programit të mendimit kritik dhe...

Vazhdo

Podujevë: A jeni për...truAktiv?

Ilustrimi:Big Eye   Çka është truAktiv? Sbunker rikthehet me...

Vazhdo

Prishtinë: A jeni për...truAktiv?

Ilustrimi: Big Eye Çka është truAktiv? Sbunker rikthehet me organizimin...

Vazhdo

Aktivizmi në Komunitet II

Sbunker e zhvilloi për vitin e dytë modulin Aktivizmi në Komunitet të programit...

Vazhdo

Hapet aplikimi: Truaktiv - Aktivizmi në Komunitet

Ky është konkurs. Për studentë e aktivistë të përkushtuar...

Vazhdo

Produksioni multimedial II

Sbunker në bashkëpunim me Kosovo 2.0 mbajtën trajnimin për nëntë...

Vazhdo

Politika dhe Shoqëria II

Sbunker ka organizuar modulin Politika dhe Shoqëria të programit TruAktiv në...

Vazhdo

TruAktiv Summit 2018

Sbunker ka organizuar për vitin e dytë rradhazi samitin tre-ditor #TruAktivSummit me 50...

Vazhdo

Hapet aplikimi - TruAktiv: Politika dhe Shoqëria

truAktiv shpall KONKURS Për gjeneratën e dytë të pjesëmarrësve...

Vazhdo

Aktivizmi në Komunitet

Sbunker ka organizuar  programin truAktiv Aktivizmi në Komunitet në...

Vazhdo