Edicionet

Aktivizmi në Komunitet III

Sbunker e zhvilloi për herën e tretë modulin Aktivizmi në Komunitet të...

Vazhdo

Produksioni Multimedial III

Sbunker ka organizuar për herë të tretë modulin “Produksioni...

Vazhdo

Hapet aplikimi: truAktiv - Aktivizmi në Komunitet

Ky është konkurs. Për studentë e aktivistë të përkushtuar...

Vazhdo

Hapet aplikimi - TruAktiv: Produksioni Multimedial

 truAktiv shpall KONKURS Për gjeneratën e tretë të...

Vazhdo

Hapet aplikimi: Truaktiv - Politika dhe Shoqëria III

truAktiv shpall KONKURS  Për gjeneratën e tretë të...

Vazhdo

Politika dhe Shoqëria III

Sbunker ka organizuar modulin Politika dhe Shoqëria të programit TruAktiv në...

Vazhdo

truAktiv Summit 2019

Sbunker ka organizuar për herën e tretë rradhazi “TruAktiv...

Vazhdo

truAktiv Prishtinë V

TruAktiv - Prishtinë Sbunker e ka mbajtur programin truAktiv për herë...

Vazhdo

TruAktiv - Ferizaj

Sbunker e ka mbajtur programin truAktiv për herë të tretë në...

Vazhdo

Prishtinë: A jeni për...truAktiv?

Ilustrimi: Big Eye Çka është truAktiv? Sbunker rikthehet me organizimin...

Vazhdo