Edicionet

truAktiv Gjakovë - 2020

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të tretën herë në...

Vazhdo

truAktiv Pejë - 2020

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të tretën herë në Pejë...

Vazhdo

truAktiv Ferizaj - 2020

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të katërtën herë në...

Vazhdo

truAktiv Gjilan - 2020

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të tretën herë në Gjilan duke...

Vazhdo

truAktiv Prizren - 2020

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të katërtën herë në...

Vazhdo

truAktiv Mitrovicë - 2020

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të katërtën herë në...

Vazhdo

truAktiv Prishtinë II - 2020

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të katërtën herë në...

Vazhdo

Politika dhe Shoqëria IV

Sbunker ka organizuar modulin Politika dhe Shoqëria të programit TruAktiv në...

Vazhdo

truAktiv Summit 2020

Sbunker ka organizuar për herën e katërt rradhazi “TruAktiv Summit” si...

Vazhdo

Produksioni Multimedial IV

Sbunker ka organizuar për herë të katërt modulin “Produksioni...

Vazhdo