Edicionet

Hapet thirrja: Shkolla e mendimit kritik

Këtë vit “Shkolla e Mendimit Kritik” truAktiv do të udhëtojë...

Vazhdo

truAktiv Ferizaj - 2020

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të katërtën herë në...

Vazhdo

truAktiv Gjilan - 2020

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të tretën herë në Gjilan duke...

Vazhdo

Politika dhe Shoqëria IV

Sbunker ka organizuar modulin Politika dhe Shoqëria të programit TruAktiv në...

Vazhdo

truAktiv Summit 2020

Sbunker ka organizuar për herën e katërt rradhazi “TruAktiv Summit” si...

Vazhdo

Produksioni Multimedial IV

Sbunker ka organizuar për herë të katërt modulin “Produksioni...

Vazhdo

Hapet aplikimi - truAktiv: Produksioni Multimedial

 truAktiv shpall KONKURS Për gjeneratën e katërt të...

Vazhdo

Hapet aplikimi - TruAktiv: Politika dhe Shoqëria

truAktiv shpall THIRRJE PËR APLIKIM Për modulin “Politika dhe Shoqëria...

Vazhdo

Hapet aplikimi: truAktiv zbarkon në Prishtinë II

Këtë vit “Shkolla e Mendimit Kritik” truAktiv do të...

Vazhdo

Hapet aplikimi: truAktiv zbarkon në Gjakovë

Ilustrimi: Big Eye Këtë vit “Shkolla e Mendimit...

Vazhdo