Tituj në gjuhën angleze

Këtu mund t'i gjeni disa nga titujt të cilat i ka siguruar truAktiv dhe gjinden në biblotekën e truAktiv në zyret e Sbunker në Prishtinë. Nëse je i/e interesuar për me lexu diçka në gjuhën angleze nga titujt më poshtë mundeni me ardhë në zyre në Bulevardin "Xhorxh Bush" 32/7 ose të na kontaktoni në [email protected] Titujt huazohen falas dhe duhet të lexohen dhe kthehen brenda një kohe e cila caktohet me marrëveshje në mes të personit përgjegjës nga truAktiv dhe lexuesit/es.

1. Albert Camus: The Myth of Sisyphus

2. Albert Camus: Create Dangerously

3. Albert Camus: The First Man

4. Albert Camus: The Rebel

5. George Orwell: A Collection of Essays

6. George Orwell: Coming Up for Air

7. George Orwell: Homage to Catalonia

8. George Orwell: On Freedom

9. Sartre: Sketch for a Theory of the Emotions

10. Sartre: Existentialism & Humanism

11. Sartre: The Age of Reason

12. Sartre: The Wall Calder

13. Yuval Noah Harari: Homo Deus

14. Noam Chomsky: On Power and Ideology

15. Noam Chomsky: The Washington Connection and Third World Fascism

16. Noam Chomsky: Propaganda and the public mind

17. Noam Chomsky: How The Works

18. Stephen Hawking: Brief Answer to the big Questions

19. Malcolm Gladwell: Underdogs, misfits and the art of battling giants

20. Fyodor Dostoevsky: The Idiot

21. Martin Luther King Jr.: Why we can't wait

22. Malala Yousafzai: I am Malala

23. The College Board: The Official Sat Studdy Guide

24. The Collage Board: International Student Handbook

25. Kaplan Publishing: GRE Premier 2014, with 6 practice Tests

26. Kaplan Publishing: GMAT Premier 2014, with 6 practice Tests

27. Adam Robinson and John Katzman: Cracking the SAT 5 full-length practice tests

28. Petersons: Four-Yeas Colleges

29. Nancy Flowers: Compasito-Manual on human rights education for children

30. Patricia Brander, etc: Compass-Manual for Human Rights Education with Young People

31. Phil Lancaster: At the birth of Bowies

32. Harper Lee: Go set a watchman

33. Charles Chaplin: My Autobiography

34. Markus Zusak: The book thief

35. George Orwell: On Truth

36. Stephen Hawking: A brief history of time

37. Alexis De Tocqueville: Democracy in America

38. Darwin: The origin of species

39. Max Weber: The protestant ethic and the "spirit" of capitalism

40. Karl Marx & Engels: The communist manifesto

41. Martin Luther King Jr.The Autobiography of Martin Luther King

42. Rudolf Hoess: Commandant of Auschwitz

43. Feminizmi eshte per te gjithe: Bell Hooks

44. Alex Haley: The Autobiography of Malcolm X