Tituj në gjuhën angleze

Këtu mund të gjeni disa nga titujt e ofruar nga truAktiv të cilat ndodhen në bibliotekën truAktiv në zyrën e truAktivit në Prishtinë. Nëse jeni të interesuar të lexoni diçka në shqip nga titujt e mëposhtëm, na kontaktoni në [email protected]. Titujt huazohen pa pagesë dhe duhet të lexohen dhe kthehen brenda një kohe të caktuar me marrëveshje ndërmjet personit përgjegjës nga truAktiv dhe lexuesit.

1. Albert Camus: The First Man 

2. Albert Camus: The Rebel 

3. George Orwell: A Collection of Essays 

4. George Orwell: Homage to Catalonia 

5. Sartre: The Wall Calder 

6. Noam Chomsky: On Power and Ideology 

7. Noam Chomsky: The Washington Connection and Third World Fascism 

8. Noam Chomsky: Propaganda and the public mind 

9. Noam Chomsky: How The Works 

10. Stephen Hawking: Brief Answer to the big Questions 

11. Malcolm Gladwell: Underdogs, misfits and the art of battling giants 

12. Fyodor Dostoevsky: The Idiot 

13. Malala Yousafzai: I am Malala 

14. The College Board: The Official Sat Studdy Guide 

15. The Collage Board: International Student Handbook 

16. Kaplan Publishing: GRE Premier 204, with 6 practice Tests 

17. Kaplan Publishing: GMAT Premier 204, with 6 practice Tests 

18. Adam Robinson and John Katzman: Cracking the SAT 5 full-length practice tests 

19. Petersons: Four-Yeas Colleges 

20. Nancy Flowers: Compasito-Manual on human rights education for children 

21. Patricia Brander, etc: Compass-Manual for Human Rights Education with Young People 

22. Harper Lee: Go set a watchman 

23. Markus Zusak: The book thief 

24. George Orwell: On Truth 

25. Stephen Hawking: A brief history of time 

26. Max Weber: The protestant ethic and the "spirit" of capitalism 

27. Karl Marx & Engels: The communist manifesto 

28. Martin Luther King Jr: The Autobiography of Martin Luther King 

29. Rudolf Hoess: Commandant of Auschwitz 

30. Alex Haley: The Autobiography of Malcolm X 

31. Karl Marx: Capital 

32. Thomas Hobbes: Leviathan 

33. Ravish Kumar: The free voice 

34. Hermann Hesse: Siddharta 

35. Becky Albertalli: Simon vs The homo sapiens agenda