Aktivizmi në Komunitet

Aktivizmi në Komunitet III

Sbunker e zhvilloi për herën e tretë modulin Aktivizmi në Komunitet të...

Vazhdo

Aktivizmi në Komunitet II

Sbunker e zhvilloi për vitin e dytë modulin Aktivizmi në Komunitet të programit...

Vazhdo

Aktivizmi në Komunitet

Sbunker ka organizuar  programin truAktiv Aktivizmi në Komunitet në...

Vazhdo