Hapet thirrja: Shkolla e mendimit kritik

Këtë vit “Shkolla e Mendimit Kritik” truAktiv do të udhëtojë në 7 qytete...

Vazhdo

Unë dhe TruAktivi
Diellza Buzhala
Diellza Buzhala Pjesëmarrëse në truAktiv Suharekë Në një shoqëri dhe sistem edukativ ku mendimi kritik, liria e shprehjes pa qenë i/e paragjykuar, zgjerimi i diturisë në mënyra jo-tradicionale e kështu me radhë, janë të limituara, programet si TruAktiv janë më se të nevojshme. Jam e bindur se të gjithë ata qe marrin pjesë në TruAktiv dalin nga ky program me njohuri më të mëdha dhe me një botëkuptim te ri për fenomenet të cilat na rrethojnë. 
Rinesa Hoxha
Rinesa Hoxha Pjesëmarrëse në truAktiv Kaçanik Truakitivi është eksperiencë shumë e mirë, informuese dhe argëtuese. Ligjëruesit kombinojnë teoritë me shembuj të ndryshëm dhe janë mirë të informuar për temat e diskutimeve. Truaktiv më ka dhënë shumë njohuri të reja dhe pikëpamje kritike për çështje me shumë rëndësi, për të cilat jam shumë mirënjohëse.
Eksploro TruAktiv-in

truAktiv Summit 2020

Sbunker ka organizuar për herën e katërt rradhazi “TruAktiv Summit” si rezultat i...

Vazhdo