truAktiv Summit 2020

Sbunker ka organizuar për herën e katërt rradhazi “TruAktiv Summit” si rezultat i...

Vazhdo

Unë dhe TruAktivi
Elsa Krasniqi
Elsa Krasniqi Pjesëmarrëse në TruAktiv Prishtinë TruAktiv-in më pëlqen ta emëroj si një shkollë, një shkollë jo e zakonshme, por një shkollë intensive ku mëson shumë gjëra në një hark të shkurtër kohor. Në TruAktiv mëson të analizosh në detaje koncepte e nocione të cilave nuk është se je ndalur më parë për t’iu dhënë rëndësinë e duhur e për t’i kuptuar në thelb, por thjeshtë i ke përdorur si fjalë.  
Lirik Veselaj
Lirik Veselaj Pjesëmarrës në truAktiv Politika dhe Shoqëria Shoqërisë sonë i nevojitet një tru i aktivizuar që gjeneron vlerë pëmes ideve. truAktiv ka arritur ti mbledhë të rinjtë dhe t'iu krijoj hapësirë që ata të shprehen lirshëm duke mos i përfillur normat sociale arkaike. Përvoja ime në këtë komunitet ka pasur rol vendimtar mbi ndërrimin e përceptimeve të mia rreth shumë fenomeneve e ndryshimeve shoqërore.
Eksploro TruAktiv-in

Hapet aplikimi - truAktiv: Produksioni Multimedial

 truAktiv shpall KONKURS Për gjeneratën e katërt të pjesëmarrësve...

Vazhdo

Hapet aplikimi - TruAktiv: Politika dhe Shoqëria

truAktiv shpall THIRRJE PËR APLIKIM Për modulin “Politika dhe Shoqëria...

Vazhdo

Hapet aplikimi: truAktiv zbarkon në Prishtinë II

Këtë vit “Shkolla e Mendimit Kritik” truAktiv do të udhëtojë online...

Vazhdo