Klubi i tregimeve të shkurtëra - “Green Red Orange” nga Mariana Enriquez

Në hapësirat e truAktiv-it, më 18 prill, mbajtëm takimin e gjashtë të Klubit të...

Vazhdo

Unë dhe TruAktivi
Rinesa Hoxha
Rinesa Hoxha Pjesëmarrëse në truAktiv Kaçanik Truakitivi është eksperiencë shumë e mirë, informuese dhe argëtuese. Ligjëruesit kombinojnë teoritë me shembuj të ndryshëm dhe janë mirë të informuar për temat e diskutimeve. Truaktiv më ka dhënë shumë njohuri të reja dhe pikëpamje kritike për çështje me shumë rëndësi, për të cilat jam shumë mirënjohëse.
Arbrita Uka
Arbrita Uka Pjesëmarrëse në TruAktiv Prishtinë Truaktiv është një program që mendoj se do duhej t’marrin pjesë t’gjithë ata të rinjë që janë krititk edhe që gjejnë kohë m’i diskutu temat që prekin rrethin apo shoqërinë ku jetojnë. Duke u bazuar në eksperiencën time në Truaktiv besoj shumë dhe jam shumë e sigurtë që shoqëria jonë përnjëmend ka me qenë aktive n’jetët e tyre.
Eksploro TruAktiv-in

Cilat janë sfidat e të rinjve në Kosovë?

Kosova ka popullsinë më të re në Europë, çka potencialisht është avantazh i...

Vazhdo

Nata e filmit në Mitrovicë - "ÇOHU"

Për të shënuar ditën e vizibilitetit të personave transgjinorë, me 31 mars truAktiv-i...

Vazhdo

Lidhja mes videolojërave dhe etikës në marrëdhëniet ndërkombëtare

Në një të marte të rastësishme, teksa kaloja kohë me një mik, më shkoi mendja...

Vazhdo