Hapet thirrja: Shkolla e mendimit kritik

Këtë vit “Shkolla e Mendimit Kritik” truAktiv do të udhëtojë në 7 qytete...

Vazhdo

Unë dhe TruAktivi
Genc Rashiti
Genc Rashiti Pjesëmarrës në TruAktiv Summit TruAktiv edhe në qytetin tim! Aktivizmi shoqëror është shtyllë e demokratizimit, e kjo shtyllë nxitet nga TruAktivi. TruAktiv përmes organizimit në çdo qytet e prek çdo të ri në vendin tonë, që si e ardhme dhe e tashme e këtij vendi të ndikoj në demokratizimin e shoqërisë dhe të jetë "argat me hon-orar" i "kompanisë" shoqërore të aktivizmit. 
Atdhe Abdullahu
Atdhe Abdullahu Pjesëmarrës në TruAktiv Ferizaj Mendoj se Truaktiv-i është një program shumë i rëndësishëm për shoqërinë, në një vend ku hapësira intelektuale është e kufizuar si në shkolla, po ashtu dhe jashtë tyre.  Truaktiv-i me anë të programit të tij zhvillon anën intelektuale të të rinjëve, tregon të drejtat të cilat ndajmë si qytetarë, zhvillon mendimin kritik, e po ashtu duke ndarë shembuj të ndryshëm tregon se si duhet të jetë një rini aktive.
Eksploro TruAktiv-in

truAktiv Summit 2020

Sbunker ka organizuar për herën e katërt rradhazi “TruAktiv Summit” si rezultat i...

Vazhdo