Klubi i tregimeve të shkurtëra - "Girl" nga Jamaica Kincaid

Të marten në hapësirat e truAktiv-it mbajtëm takimin e parë të klubit të tregimeve...

Vazhdo

Unë dhe TruAktivi
Gresa Gashi
Gresa Gashi Pjesëmarrëse në truAktiv Summit truAktiv të  ndihmon që t’i shohësh gjërat me një sy ndryshe duke zhvilluar mendimin kritik. Ky program të jep mundësi në realizimin e ideve e mbi të gjitha një mundësi për reagimin ndaj problemeve në komunitet.
Lirik Veselaj
Lirik Veselaj Pjesëmarrës në truAktiv Politika dhe Shoqëria Shoqërisë sonë i nevojitet një tru i aktivizuar që gjeneron vlerë pëmes ideve. truAktiv ka arritur ti mbledhë të rinjtë dhe t'iu krijoj hapësirë që ata të shprehen lirshëm duke mos i përfillur normat sociale arkaike. Përvoja ime në këtë komunitet ka pasur rol vendimtar mbi ndërrimin e përceptimeve të mia rreth shumë fenomeneve e ndryshimeve shoqërore.
Eksploro TruAktiv-in

Cilat janë sfidat e të rinjve në Kosovë?

Kosova ka popullsinë më të re në Europë, çka potencialisht është avantazh i...

Vazhdo

Nata e filmit në Qendrën e Studentëve

Për të shënuar muajin e historisë LGBTIQ+, me 23 shkurt truAktivi ishte në...

Vazhdo

Lidhja mes videolojërave dhe etikës në marrëdhëniet ndërkombëtare

Në një të marte të rastësishme, teksa kaloja kohë me një mik, më shkoi mendja...

Vazhdo