Replikë

Replikë gjendjes së zakonshme prapa të cilës shkelen liritë dhe të drejtat e njeriut, çdo ditë, vazhdimisht. Mospajtim me rendin social ekzistues i cili diskriminon individë e grupe shoqërore, pra replikë atij. / Ilustrimi: Big Eye