Partitë joshumicë dhe ndikimi i tyre në Ballkanin Perëndimor: Problembërës apo Mbretbërës?

Dobësia e përgjithshme e shtetit, mungesa e traditës demokratike dhe këmbëngulja e nacionalizmit etnik në Ballkanin Perëndimor kanë një ndikim disproporcional në komunitetet joshumicë ose pakicë në Ballkanin Perëndimor. Vendet e rajonit luftojnë për të ndërtuar identitete harmonike qytetare, në të cilat komunitetet joshumicë të ndihen të qetë me shtetin, mirëpriten si pjesë e tij ose, në rastin më të keq, përjashtohen nga shërbimet. Përgjegjësia kryesore për gjendjen e të drejtave të pakicave qëndron mbi elitat politike dhe komunitetet shumicë, si dhe ndërhyrjet nga "shtetet amë". Megjithatë, gjithnjë e më shumë, instrumentalizimi i ankesave të komunitetit jo-shumicë është gjithashtu pjesë e instrumentit të aktorëve autoritarë keqdashës. Nga ana tjetër, edhe komunitetet joshumicë kanë qenë një faktor elasticiteti në disa raste. Kjo përmbledhje e politikave do të përpiqet të përshkruajë rolin që luajnë komunitetet joshumicë në mundësimin ose kundërvënien e rrymave autoritare në Ballkanin Perëndimor.

download pdf