Si të angazhohen qytetarët? Fuqizimi i Veprimit Qytetar në Ballkanin Perëndimor

Abstrakt: Lloje të ndryshme aktorësh qytetarë përçajë demokracitë joliberale në Ballkanin Perëndimor: reporterë hulumtues, vëzhgues, kontrollues të fakteve dhe, si një zhvillim relativisht i fundit, nisma dhe lëvizje qytetare lokale, në të cilat të gjithë punojnë çdo ditë për të promovuar qeverisje demokratike, të drejtat e njeriut, zhvillim të qëndrueshëm dhe drejtësi shoqërore. Të ndryshëm nga origjina, qëllimet dhe qasjet, sfiduesit qytetarë përballen me një sfidë të përbashkët – të anashkaluar nga mediat kryesore, ata luftojnë për të arritur tek audienca më e gjerë dhe për të prodhuar kërkesa popullore për një ndryshim. Si të angazhohen qytetarët? – mbetet pyetja kryesore. Në këtë tekst hulumtohen qasje të ndryshme, si dhe perspektivat e bashkëpunimit të llojeve të ndryshme të sfiduesve qytetarë, me synimin për të ndihmuar njëri-tjetrin të rrisin levën, dhe bashkë me të, ndikimin në ndryshimet shoqërore.
download pdf