Sfiduesit qytetarë: qytetarët kunder joliberalizmit në Ballkanin Perëndimor

Abstrakt: Duke marrë parasysh që partitë politike në Ballkanin Perëndimor kundërshtojnë sistemin nxjerrës të vendeve të tyre vetëm derisa të bëhen pjesë e tyre, i takon sektorit civil të sfidojë qeverisjen joliberale dhe të kërkojë që pushtetarët të përmbushin premtimet e fushatës. Megjithëse shumë organizata promovojnë në mënyrë implicite vlerat demokratike dhe drejtësinë shoqerore përmes punës së tyre, janë ata që minojnë drejtpërdrejt legjitimitetin e qeverisjes joliberale që sfidojnë me të vërtetë sistemin dhe shtyjnë për ndryshim. Këta "sfidues qytetarë" kundërshtojnë qeverisjen joliberale përmes veprimeve që zbulojnë dhe protestojnë kundër abuzimit të pushtetit dhe avokojnë me zë të lartë për ndryshimin e politikave.
download pdf